Dag van het Commissariaat 2014 (Bonaire)

17 oktober 2014 | Kralendijk | Bonaire

“Goed toezicht is niet meer vrijblijvend”

Toezichthouders in de publieke sector maar ook daarbuiten zien dat de maatschappij en de politiek steeds meer van hen verwacht. Als hoeders van het maatschappelijk belang zijn commissarissen een belangrijke achtervang die moet voorkomen dat er te grote problemen ontstaan.

Commissarissen en toezichthouders kunnen niet meer volstaan met alleen achteruitkijken en controleren maar moeten nu vooruitkijken en -adviseren. Een gezond beheer volgens de principes van goed bestuur is de beste garantie voor organisaties om hun maatschappelijke en sociale -doelstellingen te realiseren. Het is dan ook niet vreemd dat goed toezicht steeds minder vrijblijvend is.

Tijdens de Dag van het Commissariaat behandelen deskundigen op het gebied van goed bestuur de ‘ins and outs’ en huidige -ontwikkelingen op dit gebied en bieden u bruikbare handreikingen voor de praktijk.

Voor wie
Leden van algemene besturen, dagelijkse besturen en raden van toezicht, raden van commissarissen, leden van directies en managementteams van profit en non-profit organisaties en andere belangstellenden.

Waar en wanneer
Datum: Vrijdag, 17 oktober 2014
Locatie: Divi Beach Resort, Peter Hughes zaal
Tijd: 14.00-17.00 uur gevolgd door een afsluitende borrel
Voertaal: Nederlands
Investering: USD. 95,-  p/p (excl. ABB)
Dress Code: Business casual

Programma
13.30-14.00
Ontvangst

14.00-14.05
Introductie door de dagvoorzitter, John Soliano, MA, Directeur Bonaire Holding Maatschappij

14.05-14.10
Opening van de Dag van het Commissariaat, E. Rijna BSc., Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire

14.10-14.40
‘Goed toezicht is niet meer vrijblijvend’, Ir. Jan de Koning, Directeur De Galan Groep Nederland

14.40-15.10
‘Toezicht in de Dutch Caribbean: zoveel landen zoveel zinnen’, Prof. dr. Frank Kunneman, Senior Partner VanEps Kunneman VanDoorne

15.10-15.40
Pauze

15.40-16.10
‘Toezichthouden 4.0’, Drs. ing. Robbert Kroon, Directeur The Galan Group Dutch Caribbean / Counsel GRC VanEps Kunneman VanDoorne

16.10-16.40
‘De rechtspositie van de bestuurder en toezichthouder’, Mr. ir. Tom Peeters MSc, Senior Associate, VanEps Kunneman VanDoorne

16.40-17.00
Vragen en antwoorden ronde

17.00
Afsluitende borrel

Informatie en opgave
Inschrijven is tot 15 oktober 2014 mogelijk via webpagina: inschrijving.thegalangroup.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.